Njemačka gramatika ne mora uzrokovati glavobolju

Njemačka gramatika ne mora uzrokovati glavobolju

Samostalno učenje gramatike njemačkoga jezika

Onaj tko želi naučiti gramatiku njemačkog jezika, prvo mora povući paralele između materinjeg i stranog jezika. Što je drukčije nego u njemačkom? Što je isto? Učenje gramatike trebalo bi biti zabavno, a to vam može uspjeti uz suvremene metode učenja. Ako želite uspješno samostalno učiti, trebat će vam detaljan i pregledan priručnik njemačke gramatike. Za preporuke najuspješnijih izdanja možete se obratiti profesorima Ad Hoc Centra.

Koje gramatičke strukture učiti?

Što je u njemačkom jeziku:
-najvažnije?
-najlakše za razumjeti i naučiti?
-najkorisnije?

U učenje gramatičkih struktura koje izvorni govornici njemačkog jezika gotovo nikad ne koriste ne treba se bespotrebno ulagati vrijeme. Najbolje je koncentrirati se na vlastite ciljeve učenja. Učite samo ono što se čini najpotrebnijim za postizanje tih ciljeva. Uvijek se pitajte: trebam li zaista to znati? Naravno, postoje određena osnovna pravila njemačke gramatike koja se pod svaku cijenu moraju svladati.

Pri učenju njemačke gramatike treba se svakako krenuti od jednostavnoga prema kompliciranome. Kompleksne gramatičke strukture ne mogu se razumjeti bez osnovnih i, prema tome, trebaju se učiti kada se stekne sigurnost u njemačkome jeziku.

Preporučljivo je prvo usvojiti osnovna pravila različitih vrsta riječi u njemačkom jeziku: brojevi od 1 do 100, imenice (množina imenica, tvorba akuzativa i dativa), glagoli (konjugacija, tvorba vremena, vrste glagola i nepravilni glagoli), pridjevi (komparacija pridjeva, stoje li pridjevi ispred ili iza riječi na koju se odnose), članovi (određeni i neodređeni), zamjenice (osobne i posvojne zamjenice), rečenice (tvorba jednostavne rečenice, negacija, postavljanje pitanja).

Osnovni pojmovi njemačke gramatike

Kako biste svladali gramatiku njemačkog jezika, morate biti upoznati s osnovnim pojmovima gramatike, koji su često stručni pojmovi. Usvajanje gramatike može biti neuspješno bez poznavanja tih osnovnih stručnih pojmova. Dajte si truda.

Sustavno učenje

Njemačka gramatika treba se učiti sustavno, što olakšava učenje i pamćenje. Prvo detaljno pročitajte gramatička pravila, a zatim pokušajte shvatiti pročitano. Pamćenju može pridonijeti čitanje naglas. Usporedite pravila s primjerima. Pokušajte shvatiti primjere prije nego što krenete dalje. Posljednji je korak primjena upravo naučenih pravila u praktičnim situacijama. i Tekstovi na njemačkome jeziku također pomažu. Pronađite pravilo u tekstu i označite ga.

Osobne zabilješke

Vodite osobne zabilješke. Strukturirajte gramatička pravila te ona najbitnija zapišite vlastitim riječima. Upotrebljavajte jednostavan jezik i stil koji vam odgovara. Svakom pravilu dodajte primjer. Tako možete jednostavno i brzo ponoviti naučeno.

Grammatik lernen; http://sprachwink.de/12-grammatik.html

Možda Vas zanima

Učenje stranih jezika u odrasloj dobi
Književnost u nastavi stranih jezika
Poučavanje kulture u nastavi engleskog jezika

o Autoru

admin

(2) Komentara

 1. Die Hose
  5. Kolovoz 2012 at 00:15

  Lijepo.

  • admin
   19. Rujan 2012 at 12:54

   Istina živa

Komentiraj