Strategije slušanja na engleskom jeziku

Strategije slušanja na engleskom jeziku

Slušanje se ubraja u receptivne vještine učenja stranoga jezika, no katkada se čini da je vještina na kojoj se mora ponajviše raditi i koju se osobito pažljivo treba njegovati. Strah od slušanja prisutan je u velikoj mjeri pri učenju stranog jezika jer se bojimo da nećemo sve razumjeti. Upravo zbog toga razvijene su brojne strategije slušanja čiji je cilj omogućiti bolje razumijevanje, a na kraju i bolje ovladavanje jezikom.

Slušanje s razumijevanjem

Slušanje u stvarnom vremenu može biti problematično jer nemamo priliku pritisnuti pauzu, premotati ili provjeriti u rječniku riječ koju nismo razumjeli. Također, ne određujemo sami tempo kojim će isječak biti reproduciran kao kod čitanja. Ponekad poteškoće izaziva i sam govornik, ako primjerice ima neobičan naglasak ili priča na dijalektu koji nam nije osobito poznat. Za slušanje je, između ostaloga, iznimno važno potaknuti u sebi znanje o svijetu i prethodno stečeno znanje jezika. Naravno, za uspješno slušanje s razumijevanjem tema treba biti poznata slušatelju od prije kako bi se moglo aktivirati znanje o svijetu i olakšati razumijevanje.

Brojni nastavnici često izbjegavaju vježbati slušanje na satima jer učenici negoduju, a ni sami nisu potpuno sigurno kako pristupiti toj vještini. No, ako se primjene strategije prilagođene pojedincu ili grupi te ako je zadatak slušanja jasan i dobro oblikovan, slušanje postaje uobičajeni dio nastave, baš kao i čitanje.

Donosimo nekoliko savjeta za lakše slušanje i bolje razumijevanje:

Strategije slušanja u engleskom jeziku

Razmislite o temi prije slušanja

Ako vam je profesor rekao koja će biti tema isječka, pokušajte se prisjetiti što ste o tome do sada čuli ili čitali (znanje o svijetu). Tako će vam se aktivirati i pojedini vokabular ili izrazi na stranom jeziku povezani s temom. Ako je tema slobodno vrijeme, sjetite se što sve znate reći od sportova ili zanimacija na stranom jeziku. Ako temu isječka trebate odrediti, budite spremni na to da će ona vjerojatno biti opisana odmah na početku isječka koji slušate.

Nemojte slušati svaku riječ

Kao ni kod čitanja, ni kod slušanja ne morate razumjeti niti prepoznati svaku riječ da biste znali o čemu se govori. Budite spremni da nećete čuti svaku pojedinu riječ i nemojte se uplašiti ako pri prvom slušanju ne razumijete dosta toga. U pravilu, u nastavi stranog jezika svaki se isječak sluša dva puta (svaku puta s drugim ciljem, naravno).

Pogađajte

Često je naše razumijevanje stranog jezika bolje no što mislimo. Dobar dio tog znanja pasivan je i nismo ga niti svjesni. Upravo zbog toga radije pokušajte pogoditi temu isječka koji čujete nego da kažete da niste razumjeli ama baš ništa.

Vježbajte globalno slušanje

Vježbanjem globalnog slušanja usredotočujete se na središnju temu ili misao isječka umjesto na pojedine riječi ili fraze. Pokušavajući razumjeti detalje ili pojedine riječi, lako je potpuno previdjeti samu temu o kojoj se govori, a samim time i manje toga razumjeti.

Slušajte različite žanrove i različite govornike

Ako želite poboljšati vještinu slušanja, morate biti spremni na slušanje različitih govornika i različitih tema. Ponekad treba poslušati i neke manje razumljive razgovore (osobe koje govore istovremeno, osobe niže razine znanja stranog jezika s više pogrešaka u govoru). I na taj način brusimo vještinu slušanja s razumijevanjem.

Objasnite što ste čuli

Ponekad je najbolji način provjere slušanja s razumijevanjem objašnjavanje. Pokušajte ukratko prepričati isječak koji ste čuli. Možete to učiniti pismeno ili usmeno. Pomoći će vam da popunite praznine u razumijevanju, ali i povećati opseg vašeg vokabulara.

1. listening

Vježbanje slušanja

Slušanje se može vježbati na različite načine i s različitim ciljevima. U nastavi najčešće imamo zadane zadatke koji prate slušanje i oni nam govore trebamo li slušati glavnu temu isječka ili uočiti pojedine detalje. U slobodno vrijeme ili u okruženjima kada nastava može biti slobodnije oblikovana možemo primijeniti neke od sljedećih vježbi slušanja:

Gledajte filmove s podnaslovima na njihovom jeziku

Ako ste na visokoj razini u stranom jeziku, neće vam biti problem gledati film s podnaslovima na tom istom jeziku. U svakom slučaju, bolje nego na vlastitom. Na taj ćete način moći provjeriti kako se piše neka riječ za koju niste sigurni, ali zasigurno ćete upamtiti i neke zanimljive izraze.

Dječje emisije na stranom jeziku

Danas su svima dostupni programi na stranom jeziku čija su ciljana skupina djeca mlađeg uzrasta. Izvrsna je to vježba i za početnike u stranom jeziku. Takvi programi često koriste slikovne prikaze te osnovni vokabular kao što su brojevi, boje, česti glagoli i sl.

Slušajte lokalne vijesti na stranom jeziku

Ovo je vježba koju je osobito lako iskušati u ljetnim mjesecima. Na Hrvatskom radiju mogu se čuti vijesti na engleskom jeziku koje pomažu turistima snaći se na hrvatskim cestama. Pokušajte nakon hrvatske inačice poslušati i onu na stranom jeziku.

Slušajte glazbu na stranom jeziku

Ova je vježba izvrsna jer zbog melodije koju čujemo možemo zaboraviti da učimo strani jezik. Osobito je zgodno nakon slušanja pogledati i tekst pjesme.

 

Mogućnosti je mnogo, a na nama je da odaberemo onu koja nam najbolje odgovara. U tradicionalnoj nastavi ponekad je teško prilagoditi se svakom pojedincu pa mnogo toga ostaje na nama samima. Na sreću, u školama stranih jezika takve se strategije i vježbe mogu vrlo lako i jednostavno primijeniti imajući individualnog slušatelja u vidu te dati brze rezultate i omogućiti uspješno savladavanje slušanja s razumijevanjem.

Možda Vas zanima

NOVI ČLANAK – UGROŽENI JEZICI
[LJETNI TEČAJEVI U AD HOCU]

o Autoru

Martina Petreković

Komentari su zatvoreni.

Komentiraj