EU seminari

EU seminari

SEMINAR „EUROPSKA UNIJA I ZAPOŠLJAVANJE U INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE“

Republika Hrvatska je završila pregovore za članstvo u Europskoj uniji i do kraja godine će biti raspisani i prvi natječaji za zapošljavanje. Po prvi puta se hrvatskim državljanima otvara mogućnost zapošljavanja u europskim institucijama i agencijama.

AMBICIOZNI STE I RAZMIŠLJATE SE PRIJAVITI?

Ukoliko želite svoje radno iskustvo produbiti u novoj, multikulturalnoj sredini i spremni ste otići raditi u neki europski grad u kojem su smještene institucije i agencije EU-a, Ad Hoc će vam pomoći na vašem putu do uspjeha. Za svako radno mjesto zahtjeva se, osim dobrog poznavanja stranih jezika i vrlo dobro poznavanje ustroja i načina funkcioniranja EU. Testiranja se provode na stranom jeziku, najčešće engleskom. Mi smo vam, pored jezične edukacije, po prvi puta odlučili ponuditi i edukaciju (seminare i edukacije) o Europskoj uniji.

U okviru seminara „Europska unija i zapošljavanje u institucijama Europske unije“, polaznici kroz 16 sati intenzivne nastave stječu temeljna znanja o Europskoj uniji, namijenjena prije svega onima koji razmišljaju o zapošljavanju u institucijama EU. Razumijevanje EU pretpostavlja poznavanje glavnih elemenata i mehanizama te vrlo složene cjeline. Važan cilj izvođenja ovoga seminara je pružiti praktične savjete o tome kako svakodnevno raditi na pitanjima vezanim uz EU i kako pristupit procesu oblikovanja politike koja se odvija u Bruxellesu.

SAZNAJTE PRAVOVREMENO SVE INFORMACIJE I PRIPREMITE SE ZA KARIJERU U NEKOJ OD INSTITUCIJA EU!

Trajanje seminara: 16 sati
Dinamika održavanja: 4 subote po 4 sata
Predavač: Tunjica Petrašević, dipl.iur., doktorand na europskom pravu u Zagrebu
Cijena: 680,00 kn

PROGRAM SEMINARA „EUROPSKA UNIJA I ZAPOŠLJAVANJE U INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE“

I DAN
1. Povijesni prikaz nastanka EU (od Schummanove deklaracije do Lisabona)
2. Proširenje EU (postupak prijema u članstvo…)
3. RH na putu u EU (koje smo korake do sada učinili i što nam još predstoji…)
4. Pretpristupni programi (fondovi) EU

II DAN
5. Institucije EU
6. Institucije EU
7. Izvori prava Unije
8. Načela europskog prava Case study I (van Gend en Loos, Costa, Simmenthal, Francovich)

III DAN
9. Europski sud pravde
10. Postupci pred ESP
11. Prethodni postupak
12. Unutarnje tržište EU (Sloboda kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala)

IV DAN (PRAKTIČNI DIO SEMINARA)
13. Pretraživanje pravnih izvora i baza podatka EU (gdje naći relevantne izvore informacija o EU?)
14. Gdje pronaći informacije o poslovima koji se nude u institucijama EU?
15. Kako se prijaviti na natječaj? Kako izraditi životopis?
16. Kako se pripremiti za testiranje znanja?

Daljnje informacije možete dobiti na telefon 031/215-500 ili putem e-maila iva@adhoc.hr.

Možda Vas zanima

Instrukcije iz svih školskih predmeta uključujući i veliki broj stranih jezika
Mission possible ili engleski/njemački u 14 dana!
Testiranje za posao

o Autoru

admin

Komentari su zatvoreni.

Komentiraj

Postavke kolačića