Europska jezična mapa

Europska jezična mapa

Nastavni programi Centra izrađeni su na međunarodnim standardima, odnosno na temelju dokumenta Vijeća Europe – Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF). Kao član Zajednice za strane jezike pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Ad Hoc Centar uveo je Europsku jezičnu mapu te prilagodio nastavne programe prema istoj.

Što je Europska jezična mapa?

Jezična mapa je dokument Vijeća Europe, a izradile su je europske institucije EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) i ALTE (The Association of Language Testers in Europe) s ciljem usvajanja zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja stranog jezika. Spomenuti standardi temelje se na preporukama Vijeća Europe u području učenja stranih jezika, a definirani su u “Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike” (CEF – Common European Framework of Reference for Languages). Upravo sadašnji oblik Europske jezične mape za odrasle uvodi se trenutačno u EU te ostale europske zemlje kako bi se omogućila što bolja mobilnost ljudi unutar europskog prostora. Mapa je dokument kojim se prikazuje poznavanje stranih jezika naučenih bilo na formalni ili neformalni način. Tri dijela jezične mape, jezična biografija, dosje i jezična putovnica, predstavljaju svojevrsni katalog znanja koji omogućuje svakom korisniku kontinuirano praćenje vlastitog napretka u učenju stranog jezika – evidentiranje podataka o jezicima koje govori, postignutog stupnja u učenju jezika, te unapređivanje vještina komunikacije na različitim jezicima. Težište se prebacuje s poduke na doživotno učenje, a proces učenja je transparentan. U tom smislu mapa je zanimljiva posebice kada prelazite u drugu školu stranih jezika (ili neku drugu obrazovnu instituciju), pri zapošljavanju i nastavku školovanja bilo u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Osim toga, mapa omogućuje slobodno kretanje ljudi po Europi te olakšava zapošljavanje i ostvarivanje međunarodne poslovne karijere. Dodatne informacije: www.alte.org

Pregled i usporedba stupnjeva naših tečajeva

Europska jezična mapa vrijedi za sve jezike a razine predznanja definirane su kao A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Svaka od razina podrazumijeva nekoliko semestara učenja.
za stupanj A1 – 2 stupnja (1. i 2. stupanj)
za stupanj A2 – 2 stupnja (3. i 4. stupanj)
za stupanj B1 – 2 stupnja (5. i 6. stupanj)
za stupanj B2 – 2 stupnja (7. i 8. stupanj)
za stupanj C1 – 4 stupnja (9.-12. stupanj)
za stupanj C2 – 2 stupnja (13. i 14. stupanj)

Tablica za samoprocjenu

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Slušanje Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ukoliko sugovornik govori polako i razgovijetno. Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne informacije o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti. Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo. Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ukoliko mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku. Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove. Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.
Čitanje Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima. Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma. Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima. Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu. Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje. Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.
Govorna interakcija Mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe. Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju. Mogu se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori. Mogu se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje). Mogu komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove. Mogu se tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika. Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izražaja zaobići prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primijete.
Govorna produkcija Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem. Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto. Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije. Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa. Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom. Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove.
Pisanje Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti obrasce osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu. Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale. Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove. Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima. Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno. Mogu napisati jasan, tečan tekst adekvatnim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.

Možda Vas zanima

Dobrobiti učenja stranih jezika od rane životne dobi
Učenje stranih jezika u doba pandemije
[TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA TVRTKE]

o Autoru

admin

Komentari su zatvoreni.

Komentiraj

Postavke kolačića