Djelatnici

Stručni tim Ad Hoc-a čine:

- profesori
- profesori – treneri
- profesori – praktičari
- prevoditelji
- stalni sudski tumači
- stručni suradnici
- vanjski suradnici

PROFESORI STRANIH JEZIKA
A) Tečajeve stranih jezika provode zaposlenici i vanjski suradnici Centra – diplomirani profesori Filozofskih fakulteta u Osijeku i Zagrebu, od kojih nekolicina završava i poslijediplomske studije. Svi naši profesori odabrani su prvenstveno na veliku preporuku svojih matičnih fakulteta na kojima su se pokazali kao vrsni poznavatelji kako stranog jezika kojeg predaju, tako i metodike u nastavi stranih jezika, te postigli zavidne rezultate. Svaki od predavača Ad Hoc-a proveo je minimalno godinu dana na govornom području jezika koji predaje. Aktivnim sudjelovanjem na stručnim usavršavanjima (seminarima, konferencijama i dr.) kao i kroz in-house treninge koje provode profesori – treneri i profesori – praktičari, predavači se neprestano usavršavaju i upoznaju s najnovijim trendovima u nastavi stranih jezika. Osim gore spomenutih predavača u nastavu se obvezno uključuju i izvorni govornici. Rezultati anketa među polaznicima koje se provode dva puta u semestru, no prije svega zavidni rezultati koje polaznici Ad Hoc-a postižu, te činjenica da se u našem Centru zadržavaju i po nekoliko godina željni naučiti što više, najbolje svjedoče o stručnosti i profesionalnosti profesorskog tima Ad Hoc Centra.

B) Pripreme za Državnu maturu provodi stručan i profesionalan tim profesora. Svi predavači su renomirani osječki profesori iz ponajboljih škola, koji imaju bogato iskustvo s Državnom maturom. Izvanredni rezultati koje su postigli dosada najbolja su preporuka za njihov rad. Profesorski tim priprema za maturu čine profesori hrvatskog jezika, njemačkog jezika, engleskog jezika, talijanskog jezika, matematike, fizike, biologije, kemije, povijesti, geografije, psihologije, likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti, sociologije, logike, politike i gospodarstva i dr.

PREVODITELJI
Prevoditeljski tim Ad Hoc-a sastoji se od stalnih sudskih tumača, stručnih savjetnika, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika, izvornih govornika i lektora. Navedeno osoblje posjeduje dugogodišnje prevoditeljsko iskustvo, pa se tako medu našim suradnicima nalaze i neki od najstarijih/najiskusnijih sudskih tumača u Hrvatskoj. Kako je nemoguće da jedna osoba bude dobar poznavatelj svih struka, prevoditelji Ad Hoc-a usko su specijalizirani za prevođenje pojedinih područja. Tako su neki npr. osposobljeni za prevođenje isključivo tehničke dokumentacije, dok drugi prevode samo tekstove poput ugovora, sporazuma i sl. Za visoku kvalitetu prijevoda uz jezičare brinu se i vanjski suradnici, među kojima posebno ističemo inženjere, pravnike, ekonomiste, liječnike i dr. Usmeno/konsekutivno prevođenje rade također za to osposobljeni stručnjaci. U posebno zahtjevne prijevode uključeni su i vrsni informatičari koji su zaduženi za tehničku obradu tekstova, kao što su skeniranje, uvećavanje i umanjivanje, izrada grafikona, dijagrama, rad u različitim informatičkim programima i sl.