Back to top
Adhoc

Lektura i korektura

Trebate stručno lektoriranje teksta?

Ne brinite, pomoći ćemo vam poboljšati sadržaj i ostaviti dojam na čitatelje.

Sigurno vam se dogodilo da ste čitali knjigu stranog autora i uočili neke neprirodne izraze za koje smatrate da nisu „u duhu hrvatskog jezika“ ili, još gore, uočili ste pravopisne pogreške koje su utjecale na vaš sveukupan dojam o pročitanom djelu. Možda vam se dogodilo i da ste odustali od korištenja usluga neke tvrtke ili brenda jer su imali „nepismene“ oglase i objave na društvenim mrežama.

Lektura je postupak pregledavanja i uređivanja teksta s ciljem ispravljanja gramatičkih, pravopisnih i stilskih pogrešaka. To je važan korak u pripremi teksta prije nego što bude objavljen ili podijeljen s drugima. Lektor provjerava pravilnost jezične upotrebe, uključujući pravopis, gramatiku, interpunkciju i sintaksu. Također se fokusira na stilski aspekt teksta, osiguravajući da je jasan, koherentan i privlačan ciljnoj publici.

Lektura

Lektor za pojedini jezik trebala bi biti osoba koja poznaje sve zakonitosti toga jezika, ali je ujedno i obučena da može prepoznati i ispraviti pravopisne, gramatičke, leksičke i ostale pogreške koje su česte u određenim vrstama tekstova te prilagoditi tekstove kako bi stilski i terminološki odgovarali struci naručitelja. Osim toga, lektor treba poznavati i različite stilove pisanja. Nije isto radi li se o ugovoru, stručnom radu ili romanu. Lektor također može provjeriti i koherentnost i smisao teksta te vas uputiti na nelogičnosti.

Upravo je lektura ono što dobar tekst pretvara u izvrstan tekst, a dobar prijevod u izvrstan prijevod. Lektor zna što ste mislili, čak i ako ne znate kako to reći. Stoga, ne dopustite da pogreške u tekstu umanje učinkovitost vaših poruka. Kontaktirajte nas još danas i dopustite nam da vam pomognemo u postizanju vašeg cilja!

Lektura

KOREKTURA TEKSTA postupak je provjere i uklanjanja pravopisnih, interpunkcijskih, tipografskih i ostalih grešaka. Korektura se radi nakon unosa lektorskih, autorskih i drugih izmjena te prijeloma, a prije izrade konačne pripreme za tisak. Zadatak je korekture vizualno dotjerati vaš tekst kako bi on izgledom, a onda i sadržajem privukao na čitanje. Korektor, dakle, radi konačan pregled teksta i ispravlja eventualne pogreške.

22+ YEARS

Zašto Ad Hoc?

S vama
22 +
godina s vama
Jezici
30 +
svjetskih jezika
Projekti
3000 +
projekata godišnje
Zadovoljstvo
10000 +
zadovoljnih klijenata