Back to top
Adhoc

Ovjereni prijevodi / Sudski tumači

Trebate ovjereni prijevod/sudskog tumača? Na pravoj ste adresi!

Ad Hoc – Centar nudi ovjerene prijevode/usluge sudskih tumača za sve vrste dokumenata, za više od 30 svjetskih jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, mađarski, slovenski, bosanski, srpski, portugalski, ruski, ukrajinski, bjeloruski, arapski, albanski, bugarski, makedonski, kineski, poljski, češki, slovački, švedski, grčki, latinski, nizozemski, rumunjski, turski, hebrejski i dr.).

Sudski tumači Ad Hoca napravit će vaš prijevod stručno, pouzdano i u najkraćem mogućem roku.

22 godine
tradicije

ISO
certifikati

reprezentativna
referentna lista

Dokaz naše uspješnosti i kvalitete naših proizvoda

Kontaktirajte nas i zatražite besplatnu neobvezujuću procjenu prijevoda!

Što je ovjereni prijevod/prijevod sudskog tumača?

Ovjereni je prijevod prijevod bilo koje vrste dokumenta koji sudski tumač prevede i ovjeri svojim pečatom i potpisom, čime jamči da prijevod u potpunosti odgovara izvornom tekstu.

Ovjereni prijevod s pečatom sudskog tumača potreban je kad dokument na stranom jeziku treba predati ili predočiti nadležnoj instituciji radi ostvarivanja određenih prava i dokazivanja nekih činjenica.

Ovjereni se prijevodi se izrađuju sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima koji je izdalo Ministarstvo pravosuđa (Narodne novine br. 88/08).

Ovjereni prijevod

Iako sudski tumač može prevesti tekst s ovjerene ili neovjerene preslike, skeniranog ili faksiranog dokumenta, pri čemu u tekstu svoje ovjere prijevoda navodi o kakvoj se vrsti izvorne isprave radi, preporučujemo da se na prijevod donese original dokumenta jer se na kopiji ili skenu često ne vidi suhi ili vodeni pečat, čiji sadržaj također treba prevesti. Službena tijela poput npr. Matičnog ureda zahtijevaju isključivo prijevod originala.

U osnovi, ovjereni je prijevod onaj koji nosi pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača.

Ovjereni prijevod

Tko je sudski tumač?

Sudski je tumač osoba koju imenuje Ministarstvo pravosuđa u skladu s pravnim propisima pojedine države, a njegov je posao prevoditi pisani ili izgovoreni tekst s jednog jezika na drugi na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe.

Sudski tumači odgovorni su za valjanost prevedenih dokumenata jer najmanja pogreška u dokumentu može prouzrokovati veliku štetu.

Svi dokumenti koji su u izvorniku na stranom jeziku moraju biti prevedeni i ovjereni od strane sudskog tumača kako bi imali dokaznu snagu u pravnom prometu neke države.

prijevod je istovjetan izvorniku
najviša razina stručnosti
prijevod se uvezuje s izvornikom ili preslikom
sadržava tekst ovjere, pečat i potpis sudskog tumača
zajamčena tajnost podataka
poštivanje rokova isporuke
zadržavanje izvornog izgleda dokumenta

Koje su karakteristike prijevoda sudskog tumača/ovjerenog prijevoda?

Court

Kako dostaviti i preuzeti prijevode sudskog tumača/ovjerene prijevode?

Dostaviti i preuzeti ovjereni prijevod možete na sljedeće načine: osobno u nekom od ureda Ad Hoc – Centra u Zagrebu ili Osijeku, e-poštom, mobitelom (WhatsApp, Viber), na nekom drugom mediju za pohranu podataka ili poštom, što znači da ga možete zatražiti i/ili dobiti gdje god se nalazili.

Kako se obračunava prijevod sudskog tumača/ovjereni prijevod?

Osnova za obračun ovjerenog prijevoda prevoditeljska je kartica.
Prevoditeljsku karticu čini 1500 slovnih mjesta s razmacima, a obračun se vrši računalnim putem. Najmanja je obračunska jedinica 1 kartica.

Najjednostavniji način da saznate koliko kartica sadrži tekst koji trebate prevesti je da ga pošaljete na besplatnu procjenu. Ponudu ćemo Vam dostaviti u najkraćem mogućem roku.

Za koje je dokumente potrebna ovjera sudskog tumača?

Sudski tumač može izraditi ovjereni prijevod bilo kojeg dokumenta. Najčešće se izrađuju ovjereni prijevodi sljedećih dokumenata.

Uvjerenje o nekažnjavanju
Vjenčani list/izvadak iz Matične knjige vjenčanih
Rodni list/izvadak iz Matične knjige rođenih
Smrtni list/izvadak iz Matične knjige umrlih
Svjedodžba
Prijepis ocjena
Diploma
Domovnica
Uvjerenje o prebivalištu/boravištu
Radna dozvola
Radna knjižica
Vozačka dozvola
Potvrda o prihodima
Bankovna potvrda
Ostali osobni dokumenti

izvadak iz sudskog registra
društveni ugovor
financijska izvješća (bilance, revizorska izvješća i dr.)
natječajna dokumentacija
ugovori
certifikati
tehnička dokumentacija
sva ostala dokumentacija

atesti
upute za uporabu
troškovnici
potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
tehničke specifikacije proizvoda
ostala tehnička dokumentacija

sudske presude
zapisnici
rješenja
ugovori
Apostille
javnobilježničke ovjere
ostala pravna dokumentacija

nalazi/liječnička dokumentacija
specifikacije farmaceutskih proizvoda
medicinska istraživanja
laboratorijske analize
ostala medicinska dokumentacija

22+ YEARS

Zašto Ad Hoc?

S vama
22 +
godina s vama
Jezici
30 +
svjetskih jezika
Projekti
3000 +
projekata godišnje
Zadovoljstvo
10000 +
zadovoljnih klijenata