Djelatnici

Stručni tim Ad Hoc-a čine:

– profesori
– profesori – treneri
– profesori – praktičari
– prevoditelji
– stalni sudski tumači
– stručni suradnici
– vanjski suradnici

PROFESORI STRANIH JEZIKA

Tečajeve stranih jezika provode zaposlenici i vanjski suradnici Centra – diplomirani profesori Filozofskih fakulteta u Osijeku i Zagrebu, od kojih nekolicina završava i poslijediplomske studije. Svi naši profesori odabrani su prvenstveno na veliku preporuku svojih matičnih fakulteta na kojima su se pokazali kao vrsni poznavatelji kako stranog jezika kojeg predaju, tako i metodike u nastavi stranih jezika, te postigli zavidne rezultate. Svaki od predavača Ad Hoc-a proveo je minimalno godinu dana na govornom području jezika koji predaje. Aktivnim sudjelovanjem na stručnim usavršavanjima (seminarima, konferencijama i dr.) kao i kroz in-house treninge koje provode profesori – treneri i profesori – praktičari, predavači se neprestano usavršavaju i upoznaju s najnovijim trendovima u nastavi stranih jezika. Osim gore spomenutih predavača u nastavu se obvezno uključuju i izvorni govornici. Rezultati anketa među polaznicima koje se provode dva puta u semestru, no prije svega zavidni rezultati koje polaznici Ad Hoc-a postižu, te činjenica da se u našem Centru zadržavaju i po nekoliko godina željni naučiti što više, najbolje svjedoče o stručnosti i profesionalnosti profesorskog tima Ad Hoc Centra.

PREVODITELJI

Prevoditeljski tim Ad Hoc-a sastoji se od stalnih sudskih tumača, stručnih savjetnika, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika, izvornih govornika i lektora. Navedeno osoblje posjeduje dugogodišnje prevoditeljsko iskustvo, pa se tako medu našim suradnicima nalaze i neki od najstarijih/najiskusnijih sudskih tumača u Hrvatskoj. Kako je nemoguće da jedna osoba bude dobar poznavatelj svih struka, prevoditelji Ad Hoc-a usko su specijalizirani za prevođenje pojedinih područja. Tako su neki npr. osposobljeni za prevođenje isključivo tehničke dokumentacije, dok drugi prevode samo tekstove poput ugovora, sporazuma i sl. Za visoku kvalitetu prijevoda uz jezičare brinu se i vanjski suradnici, među kojima posebno ističemo inženjere, pravnike, ekonomiste, liječnike i dr. Usmeno/konsekutivno prevođenje rade također za to osposobljeni stručnjaci. U posebno zahtjevne prijevode uključeni su i vrsni informatičari koji su zaduženi za tehničku obradu tekstova, kao što su skeniranje, uvećavanje i umanjivanje, izrada grafikona, dijagrama, rad u različitim informatičkim programima i sl.

Postavke kolačića