Back to top
Adhoc
Novosti

Postupci poboljšavanja prijevoda

Postupci poboljšavanja prijevoda

Sam prijevod postupak je prebacivanja riječi i rečenica s jednog jezika na drugi. Prevođenje predstavlja početak prilagođavanja predmetnog sadržaja.

Lokalizacija je postupak prevođenja koji uključuje kulturalnu i normativnu prilagodbu teksta na stranom jeziku. Šira definicija lokalizacije obuhvaća prilagodbu proizvoda i usluga, kako bi oni ispunili potrebe određenog jezika, kulture ili populacije.

Lokalizator mora biti sposoban prilagoditi širok raspon područja djelatnosti, od književnih do tehnički specijaliziranih tekstova. Iako su proizvodi strane proizvodnje u određenim slučajevima poželjni, pa čak i prestižni, često je lokalizacija ključan element marketinga za svaku tvrtku koja želi izvoziti svoje proizvode. Prvi je korak internacionalizacija proizvoda, tj. uklanjanje tragova izvornog porijekla, a zatim slijedi prilagodba novoj kulturi u sklopu procesa lokalizacije. Što je proizvod prilagođeniji kupcu, ne samo jezikom, već i kulturalnim referencama i igrama riječi, vjerojatnije je da će ga kupac kupiti. Prethodno navedena internacionalizacija također omogućuje postupak planiranja i primjene proizvoda i usluga tako da se mogu jednostavno prilagoditi lokalnom jeziku i kulturi.

Dobar prijevod prilagođen je lokalnoj kulturi.
Dobar prijevod prilagođen je lokalnoj kulturi.

Lokalizacija se odnosi na širok raspon područja, uključujući bez ograničenja aplikacije za pametne telefone, oglašavanje, računalne programe, sve vrste multimedijskog sadržaja, kao i tehničke, medicinske, pravne i znanstvene dokumente, ali i korisničke priručnike, sve vrste brošura, vodiče za događaje, a posebno na one dijelove materijala koji nisu izravno povezani s riječima, kao što su oblici prikazivanja datuma/vremena, valuta, ikona, boja, mjernih jedinica itd. Primjerice, brzina automobila može biti izražena ili u kilometrima na sat ili u miljama na sat, ovisno o državi u kojoj se automobili prodaju. Filteri aplikacije Snapchat prikazuju ime grada u kojem se korisnik nalazi. Stranice za internetsko plaćanje prikazuju valute na osnovi korisnikove države. Lokalizatori u oglašavanju slogane preoblikuju na način da se korisnici iz ciljane države mogu poistovjetiti s njima kroz kulturalne reference, igre riječima itd. Lokalizatori se često bave i računalnim programima za prevođenje. U tom kontekstu moraju obratiti pažnju i prilagoditi stavke kao što su zastave, jezični kodovi, grafika, padajući izbornici itd. Kao i kod prijevoda, važno je detaljno se pridržavati osnova dizajna koji su odabrali autori programa, kao i strogo se pridržavati propisa vezanih uz autorska prava, povjerljivost i zaštitu podataka. Prilikom prijevoda koji uključuju lokalizaciju treba uzeti u obzir i regionalne razlike (u slučajevima da postoji više inačica određenog jezika).

Nova razina prijevoda

Važno je imati na umu da običan prijevod napisanih riječi često nije dovoljan. Česta su zamka idiomi (riječi i izrazi koji imaju preneseno značenje). Kada ih se izravno prenese u strani jezik, to može rezultirati prevoditeljskom katastrofom jednakoj korištenju alata Google Translate. Šteta koju to može uzrokovati položaju proizvoda ili tvrtke na novom tržištu nemjerljiva je. Stoga je od ključne važnosti pravilno ih lokalizirati, kako bi imali smisla i prenosili poruku novom tržištu. Korisno je angažirati prevoditeljske agencije koje pružaju i usluge lokalizacije. One ne poznaju samo jezik, već i ljude i način na koji ti ljudi koriste jezik. Oslanjanje na prevoditeljske alate predstavlja veliki rizik za poslovanje jer onemogućuje prenošenje poruke novom tržištu.

Prijevod mora prenijeti željenu poruku.
Prijevod mora prenijeti željenu poruku.

Jezik nije jedina stavka koju treba poznavati prilikom lokalizacije. Možda se čini da nam globalizacija pomaže razviti jedan način razmišljanja, ali pretpostavka da ne postoje kulturalne barijere između tvrtke i potencijalnog novog tržišta predstavlja veliku zabludu. Primjerice, stavovi o brojnim društvenim pojavama mogu se značajno razlikovati od države do države. Čak se i svakodnevne pojave, koje na prvi pogled ne privlače pažnju, mogu bitno razlikovati – primjerice, oglas za automobile koji prikazuje vozača na lijevoj strani nedvojbeno bi bio vrlo neobičan u državama u kojima je vozač na desnoj strani. Potrebno je osigurati točnu predodžbu o kulturalnim konotacijama na predmetom tržištu. Prije početka prijevoda treba provesti istraživanje tržišta kako bi se uočile njegove specifičnosti. Prilikom prijevoda koji uključuje lokalizaciju osobito je korisno koristiti glosare, kako bi se osigurala točnost i dosljednost postupka prevođenja i lokalizacije. Prevoditelj mora uzeti u obzir da korisnik budućeg prijevoda očekuje da prevoditelji koriste specijalizirane rječnike te stoga i glosari trebaju biti lokalno specifični.

Lokalizacija je prilagodba tekstova stranoj publici. Ona pretpostavlja da su pojedinci koji provode postupak lokalizacije upoznati s lokalnom kulturom, običajima i narječjem. Dok se prevođenjem tekst prenosi iz jednog jezika u drugi, lokalizacijom se osigurava da je predmetno značenje uspješno preneseno i da ne rezultira neplanirano smiješnim pa čak i uvredljivim tekstom. Lokalizacija se često smatra aktivnošću koja se provodi u suradnji s prevoditeljem, ali ona može biti primjenjiva i na materijale koji su na istom jeziku, ali namijenjeni drugom tržištu. Primjerice, ako tvrtka iz Engleske namjerava ponuditi svoj proizvod na irskom tržištu, mora obratiti pažnju na riječi koje imaju različito značenje u irskoj i britanskoj inačici engleskog jezika.

Izbor riječi za dobar prijevod treba prilagoditi duhu jezika.
Izbor riječi za dobar prijevod treba prilagoditi duhu jezika.

Transkreacija predstavlja još jednu fazu postupka prilagođavanja poruke iz jednog jezika u drugi, pri čemu se čuva namjera, stil, ton i kontekst poruke. Tu frazu već duže vrijeme koriste djelatnici u marketingu koji nastoje prenijeti značenje poruke u novi jezik i pri tome očuvati njezin smisao.

Možemo zaključiti kako nije dovoljno ponuditi posve isti tekst na drugom jeziku. Potrebno je poznavati lokaciju kojoj je prijevod namijenjen te angažirati prevoditelja koji se, osim besprijekornog poznavanja jezika, odlikuje i poznavanjem kulture.

Izvori:

http://translatorthoughts.com/2016/11/fields-where-localization-is-applied/

http://translatorthoughts.com/2016/03/website-localization-techniques/

http://translatorthoughts.com/2016/11/when-localization-goes-wrong/

http://translatorthoughts.com/2016/12/avoid-embarrassing-your-whole-business-with-these-localization-faux-pas/

http://www.author-it.com/blog/translation-localization-internationalization-and-transcreation-1

22+ YEARS

Zašto Ad Hoc?

S vama
22 +
godina s vama
Jezici
30 +
svjetskih jezika
Projekti
3000 +
projekata godišnje
Zadovoljstvo
10000 +
zadovoljnih klijenata