Back to top
Adhoc
Novosti

Važnost studentske prakse u prevoditeljskoj struci

Važnost studentske prakse u prevoditeljskoj struci

Studentska praksa, kako joj samo ime govori, praksa je koju obavljaju studenti tijekom svog školovanja na fakultetu. Ona se najčešće odvija pri kraju studija, kada su studenti već usvojili teorijsko znanje. Studentsku praksu uglavnom organiziraju fakulteti, te stoga studentima nije problem pronaći mjesto gdje će tu praksu obaviti. Na fakultetima je studentska praksa osmišljena kao obvezni ili izborni kolegij, ali studenti iz nje ne dobivaju ocjenu. Ona nosi određeni broj ECTS bodova, ovisno o broju sati koje studenti trebaju odraditi, a sa sobom donosi nova iskustva i znanja. Vjerojatno ne znate kolika je važnost studentske prakse za buduće prevoditelje pa odgovor na to pitanje donosimo u nastavku.

Studij prevođenja u Republici Hrvatskoj

Kada studenti završe preddiplomski studij nekog jezika i odluče upisati diplomski studij, od njih se traži da odaberu smjer koji žele upisati. Većinom se radi o samo dvije mogućnosti – prevoditeljskom ili nastavničkom smjeru. Studenti prevoditeljsko zanimanje odabiru iz ljubavi prema prevođenju i jeziku, a studij traje dvije akademske godine, odnosno četiri semestra. Na primjer, na Filozofskom fakultetu u Osijeku postoje prevoditeljski smjerovi na diplomskim studijima engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti, koji su ili dvopredmetni ili jednopredmetni. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu taj je popis ipak malo veći, te tako studenti osim engleskog i njemačkog jezika mogu odabrati i prevoditeljske smjerove za češki, francuski, ruski, slovački, španjolski, švedski, ukrajinski i južnoslavenske jezike. Ono što je zajedničko svim tim studijskim smjerovima potreba je za praktičnim znanjem i usvajanjem vještina koje studenti ne mogu u potpunosti steći na fakultetu. Stoga je važno studentima dati priliku da uče od starijih i iskusnijih kolega.

Izazovi prevoditelja u nastajanju

Prevoditeljima u nastajanju, odnosno studentima koji završavaju prevoditeljski smjer nekog jezika, pred kraj njihova školovanja uglavnom kroz glavu prolazi pitanje jesu li dovoljno kompetentni za svoj budući posao. Također, postavljaju si pitanja poput: „Kako će moj posao zapravo izgledati?“ i „Je li iskustvo s fakulteta dovoljno?“ Studenti si postavljaju ta pitanja zato što su svjesni da kada se zaposle, najvjerojatnije neće prevoditi književne romane u kojima su tako uživali. Stvarnost je zapravo takva da će te književne romane zamijeniti pravni dokumenti, izvješća o društveno odgovornom poslovanju i slično.

Studenti najčešće nemaju puno iskustva u prevođenju takvih dokumenata, dok će na studentskoj praksi u agenciji započeti graditi sebe kao prevoditelja upravo prevođenjem takvih tekstova. Anketa provedena u sklopu Erasmusova projekta Optimale pokazala je, uz još neke pretpostavke, kako poslodavci pridaju jednaku važnost iskustvu (42 %) i prevoditeljskim kompetencijama (41 %). Budući da su iskustvo i prevoditeljske kompetencije poslodavcima jednako važni, studentima je bitno iskusiti rad u okruženju koje potiče njihov napredak, kao što je studentska praksa.

Rad u CAT alatima

CAT (Computer-Assisted Translation) ili računalno potpomognuto prevođenje oblik je prevođenja pri kojem se prevoditelj služi softverom za izradu prijevoda. Ono se razlikuje od strojnog prevođenja po tome što računalno potpomognuto prevođenje olakšava prevoditelju posao, ali ne prevodi umjesto njega. Danas je gotovo nemoguće raditi kao prevoditelj bez uporabe nekog prijevodnog alata, pa se tako već i studenti na fakultetu upoznaju s radom u nekom CAT alatu. No fakulteti studentima ne mogu osigurati licence za sve CAT alate kojima se prevoditelji služe u svom radu zbog njihove cijene, stoga im studentska praksa u agencijama ili obrtima pruža priliku da se upoznaju s nekim novim CAT alatima. Osim toga, studenti često nisu potpuno upućeni u sve prednosti i mogućnosti CAT alata jer na fakultetu ne prevode izgledom i opsegom kompleksne tekstove, dok na praksi iskuse i to.

Važnost mentorstva na studentskoj praksi

Iako su studentima svi njihovi profesori na fakultetu ujedno i mentori, prednost studentske prakse leži i u mentoru koji će se moći više posvetiti jednoj osobi. Mentori djeluju kao savjetnici studentima o aspektima života profesionalnih prevoditelja, kao što su upravljanje vremenom i poštivanje rokova. Također, mentori daju studentima povratne informacije o njihovu radu i pružaju pomoć studentima ako im ona zatreba u procesu prevođenja. Potrebno je naglasiti i važnost mentora u nekim praktičnim stvarima, kao što je pomoć u uređivanju dokumenata u slučaju da se prijevod ne radi u CAT alatu. Studenti su također svjesni činjenice da će, barem na početku svog radnog vijeka, možda morati raditi kao freelanceri. Freelancerstvo sa sobom donosi i saznanje kako prevođenje može biti i pomalo usamljena profesija, stoga postojanje mentora s kojim možeš razgovarati i koji će te upoznati s ostalim kolegama može imati velike prednosti za početnika. Suradnja s mentorom koji će ti pomoći da se razviješ i napreduješ kao prevoditelj neprocjenjivo je iskustvo, a od suradničkog odnosa mentora i studenta svakako prosperiraju i student i mentor.

Važnost iskustva rada u kolektivu

Može se reći da rad u kolektivu nije za svakoga. Neki su studenti po prirodi samostalniji ili vole rasporediti svoje vrijeme kako oni žele, dok drugi teže radu s ljudima i žele imati određeno radno vrijeme, tako da svoj posao ne nose kući. Stoga je iskustvo rada u kolektivu na studentskoj praksi dobro za studenta u oba smjera. Neki će studenti odlučiti biti freelanceri, dok će drugi zavoljeti rad u uredu s kolegama prevoditeljima. Također, studenti na praksi spoznaju i kako se raspoređuje posao među kolegama te uočavaju koje su prednosti suradnje.

Važnost je studentske prakse u prevoditeljskoj struci značajna. Ona donosi iskustva i znanja koja studenti ne mogu dobiti na fakultetu te se njezino organiziranje treba poticati na svim fakultetima. Studentska praksa doprinosi razvoju budućih prevoditelja, koji će svojom kvalitetom jednoga dana predstavljati struku, stoga njezina važnost nije upitna.

Izvori:

http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Lista?razinaStudijaID=4

http://www.hdztp.hr/o-nama/standard-zanimanja-prevoditelj/

https://adhocprijevodi.net/racunalno-potpomognuto-prevodenje/

https://www.ata-chronicle.online/featured/mentoring-for-freelancers-beneficial-at-all-levels/

22+ YEARS

Zašto Ad Hoc?

S vama
22 +
godina s vama
Jezici
30 +
svjetskih jezika
Projekti
3000 +
projekata godišnje
Zadovoljstvo
10000 +
zadovoljnih klijenata