Back to top
Adhoc
Novosti

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje

U poslovnom svijetu vrlo je česta potreba za simultanim prevođenjem. Konferencije, sastanci, paneli, okrugli stolovi te ostali skupovi tog tipa zahtijevaju istovremeno prevođenje kako bi se uštedjelo vrijeme i održala pažnja sudionika. U ovom članku donosimo specifičnosti ove vrste usmenog prijevoda.

Što je simultano prevođenje?

Simultano prevođenje način je usmenog prevođenja u kojem govornik govori, a usmeni prevoditelj istovremeno (ili simultano) reproducira njegov govor na jeziku koji njegovi slušatelji razumiju. Simultani prevoditelji rade u kabinama, a umjesto toga mogu koristiti prijenosnu opremu za simultano prevođenje (tzv. Infoport ili valiza). Tu je i tehnika šaptanog prevođenja ili chuchotage – prevodi se šapćući bez tehničke opreme (zbog toga predstavlja napor za glasnice i sluh prevoditelja). Uglavnom se primjenjuje kao alternativa simultanom ili konsekutivnom prevođenju i to samo na vrlo kratkim skupovima.

Simultano

Postupak simultanog prevođenja

Simultano prevođenje vrlo je složen kognitivan proces u kojem se nekoliko različitih aktivnosti odvija usporedno:

  • slušanje
  • analiza sadržaja
  • anticipiranje onoga što još nije izrečeno
  • prijevod na ciljni jezik

Simultano prevođenje zahtijeva visoku razinu koncentracije, upravo zbog simultanosti i složenosti postupka. Jedan prevoditelj može koncentrirano prevoditi najviše 30 do 40 minuta. Stoga su po jeziku uvijek potrebna dva simultana prevoditelja koji se međusobno izmjenjuju kako se razina kvalitete prijevoda ne bi smanjivala zbog mentalnog zamora simultanog prevoditelja.

Simultano

Vještine dobrog simultanog prevoditelja

Osim vještina potrebnih za konsekutivno prevođenje, tj. posebnog načina slušanja, izdvajanja najvažnijih informacija i razlučivanja bitnog od nebitnoga, aktiviranja kratkoročnog pamćenja, prenošenja poruke, snalažljivosti i kreativnosti itd., dobar simultani prevoditelj mora moći i anticipirati što bi govornik mogao reći (posebno ako jezik govornika ima vrlo različite rečenične strukture od jezika na koji se prevodi). Sposobnost da ostane smiren pod pritiskom, prisebnost i otpornost na stres još su važnije osobine za simultanog prevoditelja – bez njih je nemoguće kvalitetno odraditi simultano prevođenje.

I u svojem je aktivnom jeziku usmeni prevoditelj pod većim pritiskom kada prevodi simultano jer u isto vrijeme govori, sluša i analizira. Zbog toga je i potreba za izvrsnim poznavanjem materinskog jezika ili aktivnog jezika još izraženija nego kod konsekutivnog prevođenja. Mogućnost interferencija, odnosno preuzimanja struktura iz pasivnog jezika (koji se sluša) u aktivni (koji se govori) također je veća kod simultanog prevođenja pa se usmeni prevoditelji moraju još više koncentrirati na svoj prijevod. Pritom se trebaju odmicati od izvorne sintakse, razbijati dugačke rečenice u kratke i izbjegavati „lažne prijatelje”, na umu imati lokalizaciju, biti dobri poznavatelji kulture ciljanog jezika te se prilagoditi publici i industriji iz koje slušatelji dolaze itd.

S druge strane, za razliku od pisanog prevođenja, usmenim prevoditeljima dopuštena je određena doza „umjetničke slobode“ kako bi mogli prevladati jedno od najvećih ograničenja koje se javlja kada se prevodi nečiji govor: vrijeme, odnosno manjak istoga. Prevoditelj prilikom usmenog prevođenja mora raditi brzo i pokazati spontanost, ali u isto vrijeme koncizno i točno prenijeti poruku svojim slušateljima. Na kraju, ali ne i manje važno – ponekad je potrebno stati pred poveću publiku i bez treme govoriti , stoga simultani prevoditelj ne smije imati strah od javnog nastupa.

Simultano prevođenje

 

Simultano prevođenje – najzahtjevnija disciplina prevođenja

Upravo je razumijevanje, analiza i točno preoblikovanje na stranom jeziku (što se sve odvija u stvarnom vremenu) ono što predstavlja najveći izazov. Prevoditelj u toj situaciji i sluša i govori, radi u stvarnom vremenu, takoreći bez sigurnosne mreže i s vrlo malo manevarskog prostora za ispravak eventualnih pogreški. Simultana ili virtualno simultana priroda rada u kombinaciji s nedostatkom kontrole nad sadržajem izvornog govora znači da prevoditelj koji se bavi simultanim prevođenjem radi u iznimno zahtjevnim uvjetima koji ostavljaju vrlo malo prostora za pogrešku te je nerijetko izložen radnom stresu. Sve su to razlozi zašto možemo reći da je simultano prevođenje zaista umijeće koje iziskuje raznolik i širok spektar vještina, znanja i osobina koje moraju krasiti simultanog prevoditelja, a možemo reći (u šali) da se za ovaj poziv odlučuju samo najhrabriji prevoditelji! ?

Izvori:

https://knowledge-centre-interpretation.education.ec.europa.eu/hr/node/233

https://www.hdkp.hr/hr/prevodenje/

blog.oxforddictionaries.com/2015/04/difference-interpreting-translation/ 

22+ YEARS

Zašto Ad Hoc?

S vama
22 +
godina s vama
Jezici
30 +
svjetskih jezika
Projekti
3000 +
projekata godišnje
Zadovoljstvo
10000 +
zadovoljnih klijenata